• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Jakie są najczęściej stosowane sposoby spawanie aluminium
Aluminium jest jednym z najpopularniejszych obecnie konstrukcyjnych materiałów. Bardzo duży wpływ mają na to jego właściwości mechaniczne i fizyczne. W porównaniu ze stalą nie ulega ono korozji, przez co stosowane być może w miejscach o dużej wilgotności, bez potrzeby kosztownych zabezpieczeń. Jest także odporne na działanie wielu organicznych kwasów i związków azotu, a poza tym ma znacznie mniejszą wagę niż stal. To wszystko powoduje, że powszechnie z niego korzysta przemysł budowlany, motoryzacyjny czy elektroniczny, ale też chemiczny i wojskowy. To, co ma duże znaczenie, to wielokrotnie go można recyklingować, bez praktycznie żadnej utraty parametrów i właściwości. Dużo konstrukcji i elementów wymaga jednak spawania, a to jest pewnym wyzwaniem. Metal ten posiada niewysoką temperaturę topnienia, a dodatkowo na jego powierzchni tworzą się tlenki, mogące osłabić spoinę. Dlatego też niezbędne stosowanie jest przy spawaniu osłony z gazu obojętnego, jakim z reguły będzie argon. Istotne jest też przygotowanie w odpowiedni sposób powierzchni elementu, to znaczy jego dokładne oczyszczenie ze wszystkich zanieczyszczeń. Obecnie popularne są dwie metody spawania, to znaczy MIG MAG oraz TIG. Metodę MIG stosuje się dla materiałów, które posiadają co najmniej milimetr grubości, a w czasie tego procesu spoiwo zostaje podane w formie drutu. Technika TIG będzie się nadawała do cieńszych elementów, a stosuje się przy nim elektrody posiadające wysoką temperaturę topnienia, zapewniające odpowiednie parametry łuku.

+Tekst Sponsorowany+

Comments are closed.