• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Recenzje książek: Jak pisać przekonujące recenzje literackie

Wyroby ceramiczne mają dużo zalet. Są twarde, odporne na urazy, dzielne na ścieranie, ogniotrwałe, odporne na działanie czynników chemicznych o atrybutach trujących, czy drażniących. Ze względu na powyższe przymiotniki ceramika ma duże wykorzystanie w budownictwie, oraz fabrykuje się z niej urządzenia sanitarne takie jak ANCHOR, lub umywalka łazienkowa. Produkty ceramiczne używane do konstruowania to w głównej mierze: cegły, pustaki, dachówki, kształtki, rurki, płytki, terakota, detale kotwiące. Jakiekolwiek z nich ma inny rodzaj czerepu. Ceramika o czerepie chropawym to przede wszystkim pustaki (ścienne z ceramiki poryzowanej, stropowe, do przewodów kominowych oraz inne) dachówki (płaskie, esówki, klasztorne, właściwe, zakładkowo tłoczone, zakładkowo pasmowe) i cegły: zwykłe, dziurawki, licówki, kratówki, sitówki, szczelinowe, kominówki, klinkierówki. Ze względu na stopień palenia faworyzujemy cegły: niedopałki, kopciałki, wiśniówki, zendrówki. Do ceramiki o zwartej skorupie kwalifikuje się płytki (kamionkowe, gresowe, klinkierowe), terakotę i inne.

1. Znajdź więcej

2. Tutaj

3. Kliknij i zobacz

4. Post

5. O nas

Categories: Inne tematy

Comments are closed.